søndag den 9. april 2017

Kanonpunkterne i historieundervisningen.

Som underviser i historie i folkeskolen, er det vigtigt at kende til kanon-punkterne, der er fastsat af Undervisningsministeriet

Kanon-punkterne er en række af vigtige emner/temaer for Danmarkshistorien/Verdenshistorien, som skal hjælpe eleverne med den kronologiske forståelse af historiefaget. 

Rækkefølgen af emnerne skal ses således, at de første emner tages op i indskolingen, mellemtrinnet for derefter at tage de sidste punkter op i udskolingen, sådan så man sikrer, at alle punkter er blevet gennemgået i emner/temaer i undervisningen inden udgangen af 9. klasse. Her er en oversigt over kanonpunkterne:

Ertebøllekulturen

Tutankhamon

Solvognen

Kejser Augustus

Jellingestenen

Absalon

Kalmarunionen

Christoffer Colombus

Reformationen

Christian 4.

Den westfalske fred

Statskuppet 1660

Stavnsbåndet ophævelse

Stormen på Bastillen

Ophævelse af slavehandlen

Københavns bombardement

Grundloven 1849

Slaget ved Dybbøl

Systemskiftet 1901

Slaget på Fælleden

Kvinders valgret

Genforeningen

Kanslerforliget

Augustoprøret og Jødeaktionen 1943

FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne

Energikrisen 1973

Murens fald

Maastricht 1992

11. september 2001


Se under "Emner" i menu-linjen, hvor jeg har lagt undervisningsmateriale ud til nogle af emnerne, som jeg selv har arbejdet med her bl.a. Kalmarunionen og Tatankhamon.

God fornøjelse!

Karina

Ingen kommentarer:

Send en kommentar